20/25HP
20HP
25/30HP
Camargue
Corniche
Ghost
Phantom
Phantom I
Phantom II / Phantom II Continental
Phantom III
Phantom IV
Phantom V
Phantom VI
Silver Cloud I, II, and III
Silver Dawn
Silver Ghost
Silver Seraph / Park Ward
Silver Shadow I, II/Silver Wraith II
Silver Spirit
Silver Wraith
Wraith
 
Rolls-Royce
 1907-1910 
 1911-1920 
 1921-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
Silver Seraph / Park Ward Series Information
Silver Seraph (1998-2002) 
Park Ward (1998-2002) 
Model Listing by Year
Silver Seraph (1998-2002)
2001-Rolls-Royce--Silver-Seraph Vehicle Information 2001 Rolls-Royce Silver Seraph
Original Price: $219,999
Recall information
2000-Rolls-Royce--Silver-Seraph Vehicle Information 2000 Rolls-Royce Silver Seraph
Original Price: $219,900
Average Auction Sale: $69,532
Recall information
1999-Rolls-Royce--Silver-Seraph Vehicle Information 1999 Rolls-Royce Silver Seraph
Original Price: $216,440
Average Auction Sale: $46,512
Recall information