15/98
2-Liter Type A Speed Model
Aston V8
Cygnet
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB9
DBR1
DBR9
DBS
International
Lagonda
Le Mans
Mk II
One-77
T-Type
Type C Speed Model
Ulster
V12 Vantage
V12 Zagato
V8 Vantage
Vanquish
Virage
 
Aston Martin
 1922-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
DB7 Series Information
DB7 Vantage Zagato (2002-2003) 
DB7 GT (2002-2003) 
DB7 Vantage (1999-2003) 
DB7 Volante (1996-1999) 
DB7 (1993-2003) 
Model Listing by Year
DB7 (1993-2003)
2000-Aston-Martin--DB7 Vehicle Information 2000 Aston Martin DB7
Original Price: $126,300 - $136,300
Average Auction Sale: $196,426
Recall information
1999-Aston-Martin--DB7 Vehicle Information 1999 Aston Martin DB7
Original Price: $126,300 - $139,240
Average Auction Sale: $59,532
1997-Aston-Martin--DB7 Vehicle Information 1997 Aston Martin DB7
Original Price: $139,240
Average Auction Sale: $39,041
Recall information
1996-Aston-Martin--DB7 Vehicle Information 1996 Aston Martin DB7
Original Price: $125,000
Average Auction Sale: $43,071
Recall information