15/98
2-Liter Type A Speed Model
Aston V8
Cygnet
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB9
DBR1
DBR9
DBS
International
Lagonda
Le Mans
Mk II
One-77
T-Type
Type C Speed Model
Ulster
V12 Vantage
V12 Zagato
V8 Vantage
Vanquish
Virage
 
Aston Martin
 1922-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
V12 Vantage Series Information
V12 Vantage S (2013-) 
V12 Vantage Roadster (2012-) 
Model Listing by Year
V12 Vantage S
2017-Aston-Martin--Vantage-S-Red-Bull-Racing-Edition Vehicle Information 2017 Aston Martin Vantage S Red Bull Racing Edition
2016-Aston-Martin--V12-Vantage-S Vehicle Information 2016 Aston Martin V12 Vantage S
2015-Aston-Martin--V12-Vantage-S Vehicle Information 2015 Aston Martin V12 Vantage S
2014-Aston-Martin--V12-Vantage-S Vehicle Information 2014 Aston Martin V12 Vantage S
2013-Aston-Martin--V12-Vantage-S Vehicle Information 2013 Aston Martin V12 Vantage S