15/98
2-Liter Type A Speed Model
Aston V8
Cygnet
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB9
DBR1
DBR9
DBS
International
Lagonda
Le Mans
Mk II
One-77
T-Type
Type C Speed Model
Ulster
V12 Vantage
V12 Zagato
V8 Vantage
Vanquish
Virage
 
Aston Martin
 1922-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
V8 Vantage Series Information
V8 Vantage N420 (2010-) 
V8 Vantage GT4 (2009-2009) 
V8 Vantage GT2 (2008-2008) 
V8 Vantage N400 (2007-2010) 
V8 Vantage (2005-) 
Model Listing by Year
V8 Vantage
2017-Aston-Martin--Vantage-AMR-Pro Vehicle Information 2017 Aston Martin Vantage AMR Pro
Produced: 150
2016-Aston-Martin--Vantage-GT8 Vehicle Information 2016 Aston Martin Vantage GT8
Produced: 150
2014-Aston-Martin--V8-Vantage-GTE Vehicle Information 2014 Aston Martin V8 Vantage GTE
2014-Aston-Martin--Vantage-GT3-Special-Edition Vehicle Information 2014 Aston Martin Vantage GT3 Special Edition
Produced: 100
2014-Aston-Martin--V8-Vantage-GT Vehicle Information 2014 Aston Martin V8 Vantage GT
MSRP: $99,900
2014-Aston-Martin--V8-Vantage-N430 Vehicle Information 2014 Aston Martin V8 Vantage N430
2012-Aston-Martin--V8-Vantage Vehicle Information 2012 Aston Martin V8 Vantage
Recall information
2011-Aston-Martin--Vantage-GT3 Vehicle Information 2011 Aston Martin Vantage GT3
2011-Aston-Martin--V8-Vantage-S Vehicle Information 2011 Aston Martin V8 Vantage S
Recall information
2008-Aston-Martin-Hamann-V8-Vantage Vehicle Information 2008 Aston Martin Hamann V8 Vantage
Recall information
2008-Aston-Martin--V8-Vantage Vehicle Information 2008 Aston Martin V8 Vantage
Average Auction Sale: $76,981
Recall information
2007-Aston-Martin-Prodrive-V8-Vantage Vehicle Information 2007 Aston Martin Prodrive V8 Vantage
Recall information
2007-Aston-Martin--V8-Vantage-Roadster Vehicle Information 2007 Aston Martin V8 Vantage Roadster
Average Auction Sale: $230,341
2007-Aston-Martin--V8-Vantage Vehicle Information 2007 Aston Martin V8 Vantage
Average Auction Sale: $75,646
Recall information
2006-Aston-Martin-Loder1899-Vantage-V8 Vehicle Information 2006 Aston Martin Loder1899 Vantage V8
2006-Aston-Martin--V8-Vantage Vehicle Information 2006 Aston Martin V8 Vantage
Average Auction Sale: $62,649
Recall information