1 Series
1600
2 Series
2002
2800
3 Series
3.0 CS
3.0 CSL
3.5 CSL
315/1
318i
320 Turbo
3200 CS
327/328
335
4-Series
5-Series
501
502
503
507
6 Series
7-Series
700
850
Dixi
i8
Isetta
M Coupe
M1
M3
M5
M6
New Class
X1
X3
X5
X6
Z1
Z3
Z4
Z8
 
BMW
 1929-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
X5 Series Information
X5 (2014-) 
X6 M (2010-) 
X5 (2010-2013) 
X5 M (2010-) 
X5 (2007-2009) 
X5 (1999-2006) 
Model Listing by Year
X5
2016-BMW--X5 Vehicle Information 2016 BMW X5
MSRP: $53,900
NHTSA Driver's Crash Rating: 4 of 5
Recall information
2015-BMW--X5-M Vehicle Information 2015 BMW X5 M
2015-BMW--X5-xDRIVE40e Vehicle Information 2015 BMW X5 xDRIVE40e
2014-BMW--X5-M-Performance Vehicle Information 2014 BMW X5 M Performance
2014-BMW--X5-M50d Vehicle Information 2014 BMW X5 M50d
2014-BMW--Concept-X5-eDrive Vehicle Information 2014 BMW Concept X5 eDrive
2014-BMW--X5 Vehicle Information 2014 BMW X5
Recall information