Accent
Azera / Grandeur
Elantra
Entourage
Equus
Genesis
Santa Fe
Sonata
Tiburon
Tucson
Veloster
Veracruz
 
Hyundai
 1992-2000 
 2001-2010 
Model Listing by Year
Entourage
2009-Hyundai--Entourage Vehicle Information 2009 Hyundai Entourage
2008-Hyundai--Entourage Vehicle Information 2008 Hyundai Entourage
MSRP: $23,995-$29,895
Invoice: $23,045-$28,050
Recall information
2007-Hyundai--Entourage Vehicle Information 2007 Hyundai Entourage
Recall information