Appia
Aprilia
Artena
Astura
Augusta
Aurelia
Beta
D50
Dedra
Delta
Dilambda
Flaminia
Flavia
Fulvia
Hyena
Lambda
Scorpion
Stratos
Thema
Theta
Zagato
 
Lancia
 1908-1910 
 1911-1920 
 1921-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
Model Listing by Year
Beta (1972-1984)
Available Chassis Profiles
By Coachbuilder
1982-Lancia--Beta Vehicle Information 1982 Lancia Beta
Original Price: $8,550 - $10,810
1981-Lancia--Beta Vehicle Information 1981 Lancia Beta
Original Price: $8,550 - $10,810
Average Auction Sale: $78,142
1980-Lancia--Beta Vehicle Information 1980 Lancia Beta
Original Price: $8,550 - $10,810
1980-Lancia--Beta-Monte-Carlo Vehicle Information 1980 Lancia Beta Monte Carlo
1978-Lancia--Beta Vehicle Information 1978 Lancia Beta
Original Price: $6,800 - $8,860
1975-Lancia--Beta Vehicle Information 1975 Lancia Beta
Original Price: $6,800 - $8,860
Average Auction Sale: $16,500
Recall information
1972-Lancia--Beta Vehicle Information 1972 Lancia Beta