Appia
Aprilia
Artena
Astura
Augusta
Aurelia
Beta
D50
Dedra
Delta
Dilambda
Flaminia
Flavia
Fulvia
Hyena
Lambda
Scorpion
Stratos
Thema
Theta
Zagato
 
Lancia
 1908-1910 
 1911-1920 
 1921-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
Model Listing by Year
Hyena (1992-1993)
Total Production: 26
By Coachbuilder
1995-Lancia--Hyena Vehicle Information 1995 Lancia Hyena
1993-Lancia--Hyena Vehicle Information 1993 Lancia Hyena